Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na “ Animácie a činnosti spojené s oživovaním stratégie CLLD Partnerstvo pre región “ bola riadiacim orgánom schválená dňa 1.8.2018. Žiadosť bola našou organizáciou spracovaná na základe výzvy č. č. 27/2018 PRV SR na podopatrenie 19.4 – “Podpora na prevádzkové náklady...

Usporiadateľ: TJ Mier Kamienka a obec Kamienka Vedúci pretekov: RNDr. Martin Sivuľka Podujatie: bežecké preteky – kros 10 km (2 x 5 km okruh) Kedy: 8. máj 2019 o 09:00 hod. Kde: Športový areál „Dubne“ Kamienka Viac informácií : http://tjmierkamienka.sk/info-jarny-kros-2019/ ...

Vážení členovia Miestnej akčnej skupiny OZ "Partnerstvo pre región" priatelia i široká verejnosť, Radi by sme sa na Vás obrátili s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní pre MAS OZ "Partnerstvo pre región" .   MAS OZ "Partnerstvo pre región" je občianske združenie, ktorého cieľom je...

CIEĽ PROJEKTU Cieľom projektu je pripraviť verejno-súkromné partnerstvo Občianske združenie "Partnerstvo pre región" na to, aby bolo schopné efektívne pripraviť a implementovať stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou. ŠPECIFICKÉ CIELE získanie odbornej pomoci pri príprave stratégie CLLD,analýza územia, potrieb a problémov,spracovanie návrhu stratégie ...

Pozývame vás na pracovné stretnutie k príprave stratégie CLLD verejno-súkromného partnerstva "Partnerstvo pre región". Stretnutie sa uskutoční v Kogresovom centre obce Kamienka (budova amfiteátra) dňa 20. 11. 2015 so začiatkom o 10.00 h. Na stretnutí budú predstavené hlavné časti spracovanej stratégie CLLD, ktoré budú členovia OZ "PpR" následne schvaľovať. Účasť členov...

Druhé pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD verejno-súkromného partnerstva „Partnerstvo pre región“ sa opäť konalo v Kongresovom centre v obci Kamienka. Dňa 10. 11. 2015 sa tu zišli členovia OZ „Partnerstvo pre región, aby pripomienkovali a dopĺňali už vytvorené časti stratégie. V rámci programu stretnutia boli prítomným prezentované spracované časti stratégie, taktiež im boli predstavené stanovené opatrenia...

Pozývame vás na II. pracovné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD. Budeme diskutovať o spracovaných častiach stratégie CLLD, podávať návrhy a pripomienky k implementačnej časti stratégie CLLD. Jedným z rokovacích bodov bude aj nastavenie podmienok monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD. Podrobnosti o programe podujatia nájdete v priloženej pozvánke. Súbory na stiahnutie:  pozvanka-tvorba-strategie-mas_1.pdf ...

Kongresové centrum v obci Kamienka otvorilo svoje brány pre verejno-súkromné partnerstvo „Partnerstvo pre región“, ktorého členovia sa tu zišli 19. 10. 2015, aby sa aktívne podieľali na tvorbe stratégie CLLD pre územie vznikajúcej MAS. Stretnutie, ktorého hlavným cieľom bolo zadefinovať správne opatrenia pre budúci rozvoj regiónu...