Darujte nám Vaše 2% z dane

Vážení členovia Miestnej akčnej skupiny OZ „Partnerstvo pre región“ priatelia i široká verejnosť,
Radi by sme sa na Vás obrátili s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní pre MAS OZ „Partnerstvo pre región“ .
 
MAS OZ „Partnerstvo pre región“ je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja celého územia. Snažíme sa podporovať najmä aktivity realizované v prospech obcí, neziskových organizácií, malých a stredných podnikateľov a iných subjektov a občanov pôsobiacich v danom území s ohľadom na ochranu prírody a krajiny. Získané finančné prostriedky by sme radi použili na skvalitnenie našej práce v regióne.

 
Zároveň by sme Vás radi poprosili o oslovenie ďalších ľudí vo Vašom okolí – príbuzných, známych, priateľov, firmy a inštitúcie.
Presný návod, ako môžu poukázať 2% z daní právnické osoby, fyzické osoby – živnostníci a zamestnanci sú na webovej stránke www.rozhodni.sk.

Ak sa rozhodnete venovať svoje 2% pre
MAS OZ „Partnerstvo pre región“ tlačivá si môžete stiahnuť tu: