III. POZVÁNKA K TVORBE STRATÉGIE CLLD

Pozývame vás na pracovné stretnutie k príprave stratégie CLLD verejno-súkromného partnerstva „Partnerstvo pre región“. Stretnutie sa uskutoční v Kogresovom centre obce Kamienka (budova amfiteátra) dňa 20. 11. 2015 so začiatkom o 10.00 h. Na stretnutí budú predstavené hlavné časti spracovanej stratégie CLLD, ktoré budú členovia OZ „PpR“ následne schvaľovať. Účasť členov OZ „PpR“ je nevyhnutná, keďže bude potrebné podpisovať povinné prílohy k stratégii CLLD. Tešíme sa na stretnutie s vami.

 pozvanka-tvorba-strategie-mas-iii.pdf