NAJKRAJŠIA FOTOGRAFIA Z ÚZEMIA MAS PARTNERSTVO PRE REGIÓN 2024

Dovoľujeme si Vás informovať, že Národná sieť rozvoja vidieka SR opäť spúšťa súťaž o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Ústrednou myšlienkou súťaže je ponúknuť MAS možnosť prezentovať v obrazovej podobe svoj región, jeho prírodné bohatstvo, krásy, zaujímavosti a život ľudí v území, ich spoločenskú činnosť, ľudové zvyky a obyčaje nevynímajúc a originalitu tradičného ľudového oblečenia regiónov a oblastí slovenského vidieka.

Miestna akčná skupina môže prihlásiť do súťaže v rámci každej kategórie 1 fotografiu. Hlasovanie o víťazoch v jednotlivých kategóriách bude prebiehať na facebookovom profile NSRV SR.

Súťažné kategórie:

  • Naša príroda
  • Naši ľudia
  • Naše tradície
  • Naša budúcnosť
  • Naše „naj“
  • Život v našej MAS
  • Naše kroje

Využite príležitosť prezentovať náš kraj vo fotografii a prihláste sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu 2024.

Súťažné fotografie s uvedeným menom autora, názvom a stručným popisom (čo je na fotke) môžete posielať do 10.6.2024 na emailovú adresu kancelárie MAS: info@pprmas.sk. Požadovaný formát JPG, veľkosť min. 1,5 MB.

Zaslaním fotografie dáva autor zároveň súhlas k použitiu a zverejneniu fotografie na propagáciu súťaže a propagáciu NSRV SR, PRV SR a MAS.

Tešíme sa na Vaše zábery!