ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Dňa 11.11.2020 bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv zmluva k NFP č. IROP-Z-302051X171-511/512-28 k projektu s názvom „Implementácia stratégie CLLD OZ „Partnerstvo pre Región“- „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“ , www.crz.gov.sk.

Zmluvu je možné nájsť na linku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5073008/  

Dátum zverejnenia:11​.11.2020
Dátum účinnosti:12.11.2020