ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Dňa 11.11.2020 bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv zmluva k NFP č. IROP-Z-302051Z406-511-51  s názvom „Zabezpečenie plynulého chodu MAS Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ a realizácie činnosti spojených s uskutočňovaním stratégie CLLD 2.​“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv, www.crz.gov.sk.

Zmluvu je možné nájsť na linku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5090643/  

Dátum zverejnenia:20​.11.2020
Dátum účinnosti:21.11.2020