O nás

Občianske združenie “Partnerstvo pre región” je združenie, ktoré funguje na princípe verejno – súkromného partnerstva. Založenie tohto združenia je výsledkom dlhoročnej práce na území obcí. Región spájalo už v minulosti, okrem geografickej blízkosti, aj množstvo spoločných problémov, ktoré vyplývajú zo spoločnej histórie, geografie a podobného ekonomického vývoja územia a krajiny.