• Viac info na : https://pprmas.sk/projekty/vyzvy/...

 • Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ Vám oznamuje, že vyhlasuje Výzvu MAS_027/7.5/6 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia „Partnerstvo pre región“  – „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“) z......

 • Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ Vám oznamuje, že vyhlasuje Výzvu MAS_027/7.2/6 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia „Partnerstvo pre región“  – „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“) z......

 • Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ Vám oznamuje, že vyhlasuje Výzvu MAS_027/4.2/6 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia „Partnerstvo pre región“  – „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“) z......

 • ...

 • ...

 • ...

 • Dovoľujeme si Vás informovať, že Národná sieť rozvoja vidieka SR opäť spúšťa súťaž o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Ústrednou myšlienkou súťaže je ponúknuť MAS možnosť prezentovať v obrazovej podobe svoj región, jeho prírodné bohatstvo, krásy, zaujímavosti a život ľudí v území, ich spoločenskú činnosť, ľudové......

 • Názov projektu: Implementácia stratégie CLLD OZ „Partnerstvo pre Región“- „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“ Celková výška oprávnených výdavkov: 305 262,37 EUR Výška nenávratného finančného príspevku: 289 999,25  EUR Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja Stručný popis projektu: Projekt zabezpečí realizáciu aktivít......

 • ...

 • Projekt podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie a implementácia stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci podopatrenia 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou...

 • ————————————————————————————————————————————————— Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-X171-511-005 Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-X171-511-005 zameraná na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume......

 • Dňa 11.11.2020 bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv zmluva k NFP č. IROP-Z-302051Z406-511-51  s názvom „Zabezpečenie plynulého chodu MAS Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ a realizácie činnosti spojených s uskutočňovaním stratégie CLLD 2.​“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv, www.crz.gov.sk. Zmluvu je možné nájsť na linku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5090643/  ......

 • Dňa 11.11.2020 bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv zmluva k NFP č. IROP-Z-302051X171-511/512-28 k projektu s názvom „Implementácia stratégie CLLD OZ „Partnerstvo pre Región“- „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“ , www.crz.gov.sk. Zmluvu je možné nájsť na linku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5073008/   Dátum zverejnenia: 11​.11.2020 Dátum účinnosti: 12.11.2020...

 • Prvá augustová nedeľa sa v Nestville Parku bude niesť v duchu milovníkov koní, jazdeckého umenia a znamenitej zábavy! Prvý ročník konského podujatia pod názvom Divoké sedlo sa bude konať 2. augusta 2020. Cieľom podujatia je vytvoriť tradíciu stretávania sa všetkých nadšencov, chovateľov i majiteľov koní,......