• Vážení členovia Miestnej akčnej skupiny OZ „Partnerstvo pre región“ priatelia i široká verejnosť, Radi by sme sa na Vás obrátili s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní pre MAS OZ „Partnerstvo pre región“ .   MAS OZ „Partnerstvo pre región“ je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora trvalo......

 • Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre región“ vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov k žiadosti o NFP. Viac info na : https://pprmas.sk/projekty/vyzvy/...

 • Nestville Open Fest je multižánrový kultúrno-zábavný festival, ktorý sa koná v malebnej obci Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa. Myšlienka realizovať festival, ktorý je jediný svojho charakteru v regióne severný Spiš vznikla v roku 2012. Dvojdňový festival je sprevádzaný bohatým kultúrnym programom, ktorého súčasťou je prezentácia slovenských a......

 • V sobotu a v nedeľu 1. a 2. júna 2019 sa brány kamienskeho amfiteátra už po 54. raz otvoria pre milovníkov tradičnej rusínskej a ukrajinskej kultúry. Uskutoční sa tu už 54. Festival folklóru Rusínov a Ukrajincov Slovenska....

 • Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na “ Animácie a činnosti spojené s oživovaním stratégie CLLD Partnerstvo pre región “ bola riadiacim orgánom schválená dňa 1.8.2018. Žiadosť bola našou organizáciou spracovaná na základe výzvy č. č. 27/2018 PRV SR na podopatrenie 19.4 – “Podpora na prevádzkové......

 • Obec Forbasy Vás aj tento rok pozýva na fašiangový sprievod Forbašského Turoňa s tradičnou fašiangovou domácou zabíjačkou dňa 02. 03. 2019 o 13:00....

 • Usporiadateľ: TJ Mier Kamienka a obec Kamienka Vedúci pretekov: RNDr. Martin Sivuľka Podujatie: bežecké preteky – kros 10 km (2 x 5 km okruh) Kedy: 8. máj 2019 o 09:00 hod. Kde: Športový areál „Dubne“ Kamienka Viac informácií : http://tjmierkamienka.sk/info-jarny-kros-2019/...

 • Dňa 02. 05. 2018 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Zabezpečenie plynulého chodu MAS Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ a realizácie činnosti spojených s uskutočňovaním stratégie CLLD....

 • CIEĽ PROJEKTU Cieľom projektu je pripraviť verejno-súkromné partnerstvo Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ na to, aby bolo schopné efektívne pripraviť a implementovať stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou. ŠPECIFICKÉ CIELE získanie odbornej pomoci pri príprave stratégie CLLD, analýza územia, potrieb a problémov, spracovanie návrhu stratégie CLLD,......

 • Pozývame vás na pracovné stretnutie k príprave stratégie CLLD verejno-súkromného partnerstva „Partnerstvo pre región“. Stretnutie sa uskutoční v Kogresovom centre obce Kamienka (budova amfiteátra) dňa 20. 11. 2015 so začiatkom o 10.00 h. Na stretnutí budú predstavené hlavné časti spracovanej stratégie CLLD, ktoré budú členovia......

 • Druhé pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD verejno-súkromného partnerstva „Partnerstvo pre región“ sa opäť konalo v Kongresovom centre v obci Kamienka. Dňa 10. 11. 2015 sa tu zišli členovia OZ „Partnerstvo pre región, aby pripomienkovali a dopĺňali už vytvorené časti stratégie. V rámci programu stretnutia boli prítomným prezentované spracované časti......

 • Pozývame vás na II. pracovné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD. Budeme diskutovať o spracovaných častiach stratégie CLLD, podávať návrhy a pripomienky k implementačnej časti stratégie CLLD. Jedným z rokovacích bodov bude aj nastavenie podmienok monitorovania a hodnotenia stratégie CLLD. Podrobnosti o programe podujatia nájdete v......

 • Kongresové centrum v obci Kamienka otvorilo svoje brány pre verejno-súkromné partnerstvo „Partnerstvo pre región“, ktorého členovia sa tu zišli 19. 10. 2015, aby sa aktívne podieľali na tvorbe stratégie CLLD pre územie vznikajúcej MAS. Stretnutie, ktorého hlavným cieľom bolo zadefinovať správne opatrenia pre budúci rozvoj......

 • Pozývame Vás na pracovné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD. Budeme hovoriť o výstupoch z analýzy územia MAS „Partnerstvo pre región a taktiež o návrhoch opatrení, ktoré budú následne zapracované do Stratégie CLLD. Na stretnutí sa bude tvoriť aj SWOT analýza územia a mnohé ďalšie zaujímave......

 • OZ „Partnerstvo pre región“ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje verejné obstarávanie na výber dodávateľa tovarov a služieb. Názov predmetu zákazky......