• Vážení členovia Miestnej akčnej skupiny OZ „Partnerstvo pre región“ priatelia i široká verejnosť, Radi by sme sa na Vás obrátili s prosbou o poukázanie 2% z Vašich daní pre MAS OZ „Partnerstvo pre región“ .   MAS OZ „Partnerstvo pre región“ je občianske združenie, ktorého cieľom je podpora trvalo......

 • ————————————————————————————————————————————————— Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-X171-511-005 Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-X171-511-005 zameraná na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume......

 • Dňa 11.11.2020 bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv zmluva k NFP č. IROP-Z-302051Z406-511-51  s názvom „Zabezpečenie plynulého chodu MAS Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ a realizácie činnosti spojených s uskutočňovaním stratégie CLLD 2.​“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv, www.crz.gov.sk. Zmluvu je možné nájsť na linku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5090643/  ......

 • Dňa 11.11.2020 bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv zmluva k NFP č. IROP-Z-302051X171-511/512-28 k projektu s názvom „Implementácia stratégie CLLD OZ „Partnerstvo pre Región“- „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“ , www.crz.gov.sk. Zmluvu je možné nájsť na linku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5073008/   Dátum zverejnenia: 11​.11.2020 Dátum účinnosti: 12.11.2020...

 • Prvá augustová nedeľa sa v Nestville Parku bude niesť v duchu milovníkov koní, jazdeckého umenia a znamenitej zábavy! Prvý ročník konského podujatia pod názvom Divoké sedlo sa bude konať 2. augusta 2020. Cieľom podujatia je vytvoriť tradíciu stretávania sa všetkých nadšencov, chovateľov i majiteľov koní,......

 • Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ zverejňuje Harmonogram výziev na rok 2020: https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=b87599e9-b9ab-4a53-8e6e-c845d57c4eb7...

 • RICHARD RAŠI sa dňa 18.08.2019 na Úrade PSK stretol so zástupcami MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN Pracovné stretnutie s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim prebiehalo v Informačno-poradenskom centre Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Richard Raši diskutoval so zástupcami miestnych akčných skupín (MAS) a IROP i......

 • Dňa 05.9.2019 PPA vydala súhlasné stanovisko k Oznámeniam o zmene výzvy na predkladanie ŽoNFP pre Opatrenia 7.2 a 4.2 , kde sa dátum ukončenia výziev posúva na 31.10.2019....

 • Organizácia Združenie Spiš v spolupráci s Nestville Parkom Vás prvú septembrovú nedeľu srdečne pozývajú na druhý ročník farmárskeho podujatia pod názvom Farmár Fest 2019, ktorý sa uskutoční v areáli Nestville Parku. Keďže súčasťou podujatia budú aj Tradičné trhy budete si môcť okrem vychutnávania jedinečnej country atmosféry vychutnávať aj......

 • Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre región“ vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov k žiadosti o NFP. Viac info na : https://pprmas.sk/projekty/vyzvy/...

 • Nestville Open Fest je multižánrový kultúrno-zábavný festival, ktorý sa koná v malebnej obci Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa. Myšlienka realizovať festival, ktorý je jediný svojho charakteru v regióne severný Spiš vznikla v roku 2012. Dvojdňový festival je sprevádzaný bohatým kultúrnym programom, ktorého súčasťou je prezentácia slovenských a......

 • V sobotu a v nedeľu 1. a 2. júna 2019 sa brány kamienskeho amfiteátra už po 54. raz otvoria pre milovníkov tradičnej rusínskej a ukrajinskej kultúry. Uskutoční sa tu už 54. Festival folklóru Rusínov a Ukrajincov Slovenska....

 • Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na “ Animácie a činnosti spojené s oživovaním stratégie CLLD Partnerstvo pre región “ bola riadiacim orgánom schválená dňa 1.8.2018. Žiadosť bola našou organizáciou spracovaná na základe výzvy č. č. 27/2018 PRV SR na podopatrenie 19.4 – “Podpora na prevádzkové......

 • Obec Forbasy Vás aj tento rok pozýva na fašiangový sprievod Forbašského Turoňa s tradičnou fašiangovou domácou zabíjačkou dňa 02. 03. 2019 o 13:00....

 • Usporiadateľ: TJ Mier Kamienka a obec Kamienka Vedúci pretekov: RNDr. Martin Sivuľka Podujatie: bežecké preteky – kros 10 km (2 x 5 km okruh) Kedy: 8. máj 2019 o 09:00 hod. Kde: Športový areál „Dubne“ Kamienka Viac informácií : http://tjmierkamienka.sk/info-jarny-kros-2019/...