Podnikateľské subjekty – Súkromný sektor
Agro - Hniezdne, s.r.o.

KÚPELE VYŠNÉ RUŽBACHY, a.s.

Poľnohospodárske družstvo so sídlom v Kamienke

POĽANA - podielnické družstvo Jarabina

Pozemkové spoločenstvo Nižné Ružbachy

TOMAK, s. r. o.

Občianske združenia (neziskový sektor)
OZ Turoň

OZ „Kameň“ Kamienka

OZ Krumľov

OZ Jarabina/Orjabina