Výzva MAS_027/7.5./6 – Opatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie (mimo Bratislavský kraj)

Termín vyhlásenia: 1.6.2024

Termín uzavretia: 30.6.2024
Výzva MAS – CLLD – MAS_027_7.5_6

Prilohy_vyzvy_7.5

__________________________________________________________________________________________________________________

Výzva MAS_027/7.2./6 – Opatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov   rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Termín vyhlásenia: 1.6.2024

Termín uzavretia: 30.6.2024

Výzva MAS – CLLD – MAS_027_7.2_6

Prilohy_vyzvy_7.2

__________________________________________________________________________________________________________________

Výzva MAS_027/4.2./6 – Opatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj)

Termín vyhlásenia: 1.6.2024

Termín uzavretia: 30.6.2024
Výzva MAS – CLLD – MAS_027_4.2_6

Prilohy_vyzvy_4.2

__________________________________________________________________________________________________________________

Výzva č. 3 na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok PRV SR 2014 -2020

Termín vyhlásenia: 29.5.2024

Termín uzavretia: 17.6.2024

Výzva_č_3_PRV_na_odbornych_hodnotitelov-mas-v-ramci-implementacie-clld 2024
priloha_1_vyzvy_žiadost_o_zaradenie (1)
príloha_č_2_vyzvy_vzor_zivotopis (2)

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Harmonogram výziev na rok 2019:

https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=09dac9a2-042b-44ef-87af-a75dcb01c752

Dokument : Harmonogram výziev na rok 2019

 

Harmonogram výziev na rok 2020:

https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=b87599e9-b9ab-4a53-8e6e-c845d57c4eb7

Dokument :  Harmonogram výziev na rok 2020

Harmonogram výziev na rok 2021:

https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=cd382750-003d-49d5-a82d-cb42dce72512 

https://www.itms2014.sk/planovana-vyzva?id=7028c658-e9cd-41ce-9e88-3747e82c29bc

Aktualizovaný harmonogram výziev : 

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=6Hwj1MoDDb0xyNCiXs-FOTLMYtVlNydcMFKWVI1hXRoSZY_5238mEbVCN4Tq

ROK 2021 Výzvy

Opatrenie 7.2 – Vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie všetkých druhov infraštruktúry
Termín vyhlásenia: 07.10.2021
Termín uzavretia:  03.01.2022

Aktualizovaný termín uzavretia:  01.03.2022

Viac informácií k výzve a jej prílohy nájdete na tomto odkaze:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=7c038f2d-22b7-491d-b5ef-4bf5eba518f6

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Opatrenie 7.5 – Rozvoj infraštruktúry pre účely cestovného ruchu
Termín vyhlásenia: 07.10.2021
Termín uzavretia:  03.01.2022

Aktualizovaný termín uzavretia:  01.03.2022

Viac informácií k výzve a jej prílohy nájdete na tomto odkaze:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=e7d87116-dd79-4be5-94cf-b6568d90aa59

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Opatrenie 6.4 –Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  
Termín vyhlásenia: 07.10.2021
Termín uzavretia:  03.01.2022

Aktualizovaný termín uzavretia:  01.03.2022

Viac informácií k výzve a jej prílohy nájdete na tomto odkaze:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=51e0b9f5-d39f-4162-9009-9839d34abf98

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Opatrenie 4.2 – Podpora poľnohospodárskych podnikov a výrobkov
Termín
vyhlásenia: 07.10.2021
Termín uzavretia:  03.01.2022

Aktualizovaný termín uzavretia:  01.03.2022

Viac informácií k výzve a jej prílohy nájdete na tomto odkaze:

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=63567246-c4e8-48bd-a13b-79ec2ed89e19

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Opatrenie 6.4 –Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  
Termín vyhlásenia: 07.05.2021
Termín uzavretia:  02.08.2021

Viac informácií k výzve a jej prílohy nájdete na tomto odkaze: https://www.itms2014.sk/vyzva?id=dd2e9d02-672f-4ce4-8419-d6d4335349ce 

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Opatrenie 4.2 – Podpora poľnohospodárskych podnikov a výrobkov
Termín
vyhlásenia: 07.05.2021
Termín uzavretia:  02.08.2021

Viac informácií k výzve a jej prílohy nájdete na tomto odkaze:  https://www.itms2014.sk/vyzva?id=c67c9fd4-de5f-4444-a910-48096f4f5b27 

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

ROK 2020 Výzvy

Opatrenie 6.4 –Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  
Termín vyhlásenia: 29.10.2020
Termín uzavretia:  25.01.2021

Výzva MAS – CLLD – MAS_0276.42 (1)
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Prílohy: Prílohy 1, Prílohy 2

Príručky: Príručky

 

Opatrenie 4.2 – Podpora poľnohospodárskych podnikov a výrobkov
Termín vyhlásenia: 03.08.2020
Termín uzavretia:  15.12.2020

Výzva MAS – CLLD – MAS_0274.22

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Prílohy: Prílohy 1, Prílohy 2

Príručky : Príručky

 

Opatrenie 6.4 –Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  
Termín vyhlásenia: 28.02.2020
Termín uzavretia:  28.05.2020

Výzva MAS – CLLD – MAS_0276.42

Aktualizovaný termín uzavretia:  31.08.2020

Výzva MAS – CLLD – MAS_0276.42 (1)

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Prílohy : Prílohy výzvy 1_ 6.4 , Prílohy výzvy 2 _ 6.4 

Aktualizované prílohy:

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo

Príručky: Príručky

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=acb75c8f-ebc1-4c36-9f9f-6945de5a017b

Opatrenie 4.2 – Podpora poľnohospodárskych podnikov a výrobkov
Termín vyhlásenia: 31.03.2020
Termín uzavretia:  26.06.2020

Výzva MAS – CLLD – MAS_0274.22 (1)

usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Prílohy : Prílohy 1, Prílohy 2

Aktualizované prílohy :

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo
priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky
priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-6

Príručky: Príručky

Opatrenie 4.2 – Podpora poľnohospodárskych podnikov a výrobkov
Termín vyhlásenia: 03.08.2020
Termín uzavretia:  27.10.2020

Výzva MAS_027_4.2_3
usmernenie-ppa-pre-mas_covid-19

Prílohy : Prílohy 1, Prílohy 2

Príručky : Príručky

ROK 2019

Opatrenie 7.2 – Vytváranie, zlepšovanie a rozširovanie všetkých druhov infraštruktúry
Termín vyhlásenia: 10.06.2019
Termín uzavretia:  18.09.2019

Aktualizovaný termín uzavretia:  31.10.2019

Aktualizovaný termín uzavretia:  25.11.2019

Výzva MAS_027/7.2/2 – Podopatrenie 7.2 PRV

Výzva MAS 7.2 – CLLD

Aktualizovaná výzva MAS_027_7.2_2

2 Aktualizovaná výzva MAS_027_7.2_2

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=73c4597d-5a73-4209-acef-6ccc72c45141

Oznámenie o zmene výzvy 7.2

Prílohy :Prílohy 7.2 – 1

Príručky : Príručky k výzve ZIP

Opatrenie 4.2 – Podpora poľnohospodárskych podnikov a výrobkov
Termín vyhlásenia: 17.06.2019
Termín uzavretia:  11.09.2019

Aktualizovaný termín uzavretia:  31.10.2019

Aktualizovaný termín uzavretia:  31.01.2020

zva MAS_027/4.2/1 – Podopatrenie 4.2 PRV

Výzva MAS_027_4.2

Aktualizovaná výzva MAS_027_4.2_1

2 Aktualizovaná výzva MAS_027_4.2_1

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=5df2925c-c667-4000-9c9d-19076847384f

Oznámenie o zmene výzvy 4.2

Prílohy :Prílohy 1, Prílohy 2

Príručky : Príručky k výzve ZIP

Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre región“ vyhlasuje

Výzvu na výber  odborných hodnotiteľov k žiadosti o NFP

Termín vyhlásenia: 04.07.2019
Termín uzavretia:  15.08.2019

01Výzva na odborného hodnotiteľa WEB

Príloha : PPR MAS VYZVA NA ODB HODN PRILOHA

Opatrenie 6.4 –Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych činností  
Termín vyhlásenia: 08.07.2019
Termín uzavretia:  01.10.2019

Aktualizovaný termín uzavretia:  30.11.2019

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=878b462c-2d17-4d08-968a-b0b1e3040ac2

Výzva 027_6.4_1PPR MAS

Aktualizovaná výzva MAS027_6.4_1

Výzva MAS_027/6.4/1 – Podopatrenie 6.4 PRV

Prílohy: Prílohy 6.4

Príručky: Príručky k výzve ZIP

Opatrenie 7.5 – Rozvoj infraštruktúry pre účely cestovného ruchu
Termín vyhlásenia: 31.07.2019
Termín uzavretia:  24.10.2019

Aktualizovaný termín uzavretia:  31.12.2019

Výzva MAS_027/7.5/1 – Podopatrenie 7.5 PRV

https://www.itms2014.sk/vyzva?id=914317d6-444f-4a8b-b4e9-44fcdf6faae1

Výzva MAS_027_7.5

Aktualizovaná výzva MAS027_7.5_1

Prílohy : Prílohy 7.5

Príručky: Príručky k výzve

Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre región“ vyhlasuje

Výzvu č.2

na výber  odborných hodnotiteľov k žiadosti o NFP

Termín vyhlásenia: 07.11.2019
Termín uzavretia:  25.11.2019

2 Výzva na odborného hodnotitela web

PPR-MAS-VYZVA-NA-ODB-HODN-PRILOHA