Povinné zverejňovanie

Zverejnené dňa : 14.12.2018

Objednávka IKT

Zverejnené dňa: 29.03.2019

Faktúra+Dodací líst IKT

Stratégia CLLD

STRATEGIA_CLLD_MAS_PPR_FINAL-2.1 BSZ

Stanovy MAS OZ „Partnerstvo pre región“

STANOVY PPR MAS_PLATNE