Harmonogram výziev na rok 2021

Výzva na predkladanie ŽoPr

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X171-511-004.

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr na aktivitu A1 – “Podpora podnikania a inovácií.”

Výzva s prílohami:

Dokumentácia

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X171-512-003.

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr na aktivitu C2 – “Terénne a ambulantné služby.”

Výzva s prílohami:

Dokumentácia:

Výzva na predkladanie ŽoPr

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X171-512-002.

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr na aktivitu C1 – “Komunitné sociálne služby.”

Výzva s prílohami:

Dokumentácia:

Výzva na predkladanie ŽoPr

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-X171-512-001.

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ zverejnila výzvu na na predkladanie ŽoPr na aktivitu B1 – “Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.”

Výzva s prílohami:

Dokumentácia: