Kontaktný formulár

Radi privítame Vaše nápady a pripomienky pre zlepšenie života v našom regióne.  Aktívnou spoluprácou občanov, subjektov a inštitúcií chceme realizovať aktivity na podporu trvalo udržateľného rozvoja vidieka a napomáhať tak rozvoju regiónu vo všetkých oblastiach hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a spoločenského života. Zároveň tak podporovať obyvateľov všetkých ekonomických a sociálnych skupín.