Stretnutie s podpredsedom vlády SR

RICHARD RAŠI sa dňa 18.08.2019 na Úrade PSK stretol so zástupcami MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN

Pracovné stretnutie s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim prebiehalo v Informačno-poradenskom centre Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Richard Raši diskutoval so zástupcami miestnych akčných skupín (MAS) a IROP i PRV na tému ich fungovania, riešenia problematiky a návrhu možných riešení. Stretnutie sa uskutočnilo v spolupráci so združením ZRR-VÝCHOD, o.z.