--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy IROP-CLLD-X171-511-005 Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-X171-511-005 zameraná na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu...

Dňa 11.11.2020 bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv zmluva k NFP č. IROP-Z-302051Z406-511-51  s názvom „Zabezpečenie plynulého chodu MAS Občianske združenie "Partnerstvo pre región" a realizácie činnosti spojených s uskutočňovaním stratégie CLLD 2.​“ bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv, www.crz.gov.sk. Zmluvu je možné nájsť na linku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5090643/   Dátum zverejnenia:20​.11.2020Dátum...

Dňa 11.11.2020 bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv zmluva k NFP č. IROP-Z-302051X171-511/512-28 k projektu s názvom „Implementácia stratégie CLLD OZ "Partnerstvo pre Región"- "Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“ , www.crz.gov.sk. Zmluvu je možné nájsť na linku: https://www.crz.gov.sk/zmluva/5073008/   Dátum zverejnenia:11​.11.2020Dátum účinnosti:12.11.2020 ...

Prvá augustová nedeľa sa v Nestville Parku bude niesť v duchu milovníkov koní, jazdeckého umenia a znamenitej zábavy! Prvý ročník konského podujatia pod názvom Divoké sedlo sa bude konať 2. augusta 2020. Cieľom podujatia je vytvoriť tradíciu stretávania sa všetkých nadšencov, chovateľov i majiteľov koní, ktorých...

RICHARD RAŠI sa dňa 18.08.2019 na Úrade PSK stretol so zástupcami MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN Pracovné stretnutie s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim prebiehalo v Informačno-poradenskom centre Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Richard Raši diskutoval so zástupcami miestnych akčných skupín (MAS) a IROP i PRV...

Organizácia Združenie Spiš v spolupráci s Nestville Parkom Vás prvú septembrovú nedeľu srdečne pozývajú na druhý ročník farmárskeho podujatia pod názvom Farmár Fest 2019, ktorý sa uskutoční v areáli Nestville Parku. Keďže súčasťou podujatia budú aj Tradičné trhy budete si môcť okrem vychutnávania jedinečnej country atmosféry vychutnávať aj...

Nestville Open Fest je multižánrový kultúrno-zábavný festival, ktorý sa koná v malebnej obci Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa. Myšlienka realizovať festival, ktorý je jediný svojho charakteru v regióne severný Spiš vznikla v roku 2012. Dvojdňový festival je sprevádzaný bohatým kultúrnym programom, ktorého súčasťou je prezentácia slovenských a českých...