Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ Vám oznamuje, že vyhlasuje Výzvu MAS_027/7.5/6 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia „Partnerstvo pre región“  – „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“) z...

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ Vám oznamuje, že vyhlasuje Výzvu MAS_027/7.2/6 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia „Partnerstvo pre región“  – „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“) z...

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ Vám oznamuje, že vyhlasuje Výzvu MAS_027/4.2/6 na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD Občianskeho združenia „Partnerstvo pre región“  – „Bohatstvo histórie – príležitosť pre budúcnosť“) z...

Dovoľujeme si Vás informovať, že Národná sieť rozvoja vidieka SR opäť spúšťa súťaž o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS. Ústrednou myšlienkou súťaže je ponúknuť MAS možnosť prezentovať v obrazovej podobe svoj región, jeho prírodné bohatstvo, krásy, zaujímavosti a život ľudí v území, ich spoločenskú činnosť, ľudové...