Prvá augustová nedeľa sa v Nestville Parku bude niesť v duchu milovníkov koní, jazdeckého umenia a znamenitej zábavy! Prvý ročník konského podujatia pod názvom Divoké sedlo sa bude konať 2. augusta 2020. Cieľom podujatia je vytvoriť tradíciu stretávania sa všetkých nadšencov, chovateľov i majiteľov koní, ktorých...

RICHARD RAŠI sa dňa 18.08.2019 na Úrade PSK stretol so zástupcami MIESTNYCH AKČNÝCH SKUPÍN Pracovné stretnutie s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim prebiehalo v Informačno-poradenskom centre Úradu Prešovského samosprávneho kraja. Richard Raši diskutoval so zástupcami miestnych akčných skupín (MAS) a IROP i PRV...

Organizácia Združenie Spiš v spolupráci s Nestville Parkom Vás prvú septembrovú nedeľu srdečne pozývajú na druhý ročník farmárskeho podujatia pod názvom Farmár Fest 2019, ktorý sa uskutoční v areáli Nestville Parku. Keďže súčasťou podujatia budú aj Tradičné trhy budete si môcť okrem vychutnávania jedinečnej country atmosféry vychutnávať aj...

Nestville Open Fest je multižánrový kultúrno-zábavný festival, ktorý sa koná v malebnej obci Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa. Myšlienka realizovať festival, ktorý je jediný svojho charakteru v regióne severný Spiš vznikla v roku 2012. Dvojdňový festival je sprevádzaný bohatým kultúrnym programom, ktorého súčasťou je prezentácia slovenských a českých...

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na “ Animácie a činnosti spojené s oživovaním stratégie CLLD Partnerstvo pre región “ bola riadiacim orgánom schválená dňa 1.8.2018. Žiadosť bola našou organizáciou spracovaná na základe výzvy č. č. 27/2018 PRV SR na podopatrenie 19.4 – “Podpora na prevádzkové náklady...