Financovanie prevádzkových nákladov MAS

Projekt podopatrenie 19.4 Podpora na prevádzkové náklady a oživenie stratégie a implementácia stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou v rámci podopatrenia 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou