Oznámenie o uzavretí výziev (IROP)

—————————————————————————————————————————————————

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy

IROP-CLLD-X171-511-005

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-X171-511-005 zameraná na aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.

—————————————————————————————————————————————————

Oznámenie o plánovanom predčasnom uzavretí výzvy

IROP-CLLD-X171-512-006

Miestna akčná skupina Občianske združenie „Partnerstvo pre región“ týmto oznamuje, že výzva s kódom IROP-CLLD-X171-512-006 zameraná na aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry, bude predčasne uzavretá k dátumu 29.12.2023, a to z dôvodu právnej nemožnosti realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom v predmetnej výzve.