VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

OZ „Partnerstvo pre región“ vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizuje verejné obstarávanie na výber dodávateľa tovarov a služieb. Názov predmetu zákazky je Vypracovanie návrhu stratégie CLLD.

Súbory na stiahnutie:

 vyzva_ppr_mas.pdf