POZVÁNKA K SPRACOVANIU STRATÉGIE CLLD

Pozývame Vás na pracovné stretnutie k spracovaniu stratégie CLLD. Budeme hovoriť o výstupoch z analýzy územia MAS „Partnerstvo pre región a taktiež o návrhoch opatrení, ktoré budú následne zapracované do Stratégie CLLD. Na stretnutí sa bude tvoriť aj SWOT analýza územia a mnohé ďalšie zaujímave témy. Ďalšie podrobnosti nájdete v pozvánke.

Súbory na stiahnutie: