PRÁCA NA STRATÉGII POSTUPILA O ĎALŠÍ KRÔČIK

Druhé pracovné stretnutie k tvorbe stratégie CLLD verejno-súkromného partnerstva „Partnerstvo pre región“ sa opäť konalo v Kongresovom centre v obci Kamienka. Dňa 10. 11. 2015 sa tu zišli členovia OZ „Partnerstvo pre región, aby pripomienkovali a dopĺňali už vytvorené časti stratégie.

V rámci programu stretnutia boli prítomným prezentované spracované časti stratégie, taktiež im boli predstavené stanovené opatrenia zo stratégie CLLD. Následne prítomní členovia navrhovali rôzne zmeny a pripomienkovali jednotlivé opatrenia. Taktiež boli upresňované priority za verejný, súkromný a tretí sektor.

V závere sa všetci zhodli na potrebe ešte aspoň jedného pracovného stretnutia, ktoré sa po zapracovaní pripomienok bude konať 20. 11. 2015.